07
mrt

Nieuwsbrief februari 2012

Geschreven door Natuurspeelterrein Schaijk.

Natuurspeelterrein Schaijk  Nieuwsbrief

 

Het is een hele tijd geleden dat we een nieuwsbrief ontwikkelingen van het Natuurspeelterrein in onze wijk uitgaven. Er is heel wat gebeurd! Daarom bij deze een up-date.

In 2011 is bij notaris De Bie  Stichting Natuurspeelterrein Schaijk opgericht. Het bestuur heeft de druk op de ketel gehouden bij de gemeente Landerd voor een bestemmingsplanwijziging om het terrein als natuurspeelterrein in te mogen gaan richten.

Ook voor een verkeersaanpassing is contact met de gemeente gelegd. Eind december kregen we, vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging buitengebied, de sleutel om het grondwerk te kunnen starten. Deze maand gaat de eerste schop de grond in!

 

 

Oprichting Stichting


In de Arena schreef hierover het volgende:

Aan 't Oliemeulen in Schaijk komt op het voormalig fietscrossterrein een natuurspeeltuin. Dit is een initiatief van de bewoners van nieuwbouwwijk Molengraaf III. Speciaal voor de ontwikkeling is Stichting Natuurspeelterrein Schaijk opgericht. De vier bestuursleden toveren samen met meer dan vijftig vrijwilligers uit de buurt het braakliggende gebied om tot een speeltuin.

 

(foto Sergio Boutkan – Arena)

 

 

 

 

 

 

 

Het viertal dat het voortouw neemt bestaat uit Joep Manders, Aschwin Versteeg, Willem van Orsouw en Joost van Merwijk. Joep vertelt:

"Het initiatief komt van onze buurtvereniging"

In de jaren tachtig lag hier een fietscrossterrein, maar die sport is door de jaren heen uit de mode geraakt. Dit gebied is toen een beetje in de vergetelheid geraakt. De gemeente is het gaan gebruiken als opslag. Het is een bijzonder plekje, zeker met de komst van de nieuwbouwwijk. Het terrein heeft een natuurlijk karakter. Zo is het idee ontstaan.

Om te polsen hoe de buurt over het idee denkt is er een enquête gehouden. “We wilden weten wat de wensen van de mensen zijn”, zegt Joost. “Daarnaast hebben we gevraagd wie bereid was mee te helpen bij de ontwikkeling. Daar hebben meer dan vijftig mensen zich voor aangemeld. Het idee wordt breedgedragen door de buurt.”  

Werkgroepen
Na de enquête zijn vier werkgroepen opgericht: sponsoring en donatie, klusgroep, ontwerp en publiciteit.
“We komen niet in aanmerking voor een subsidie”, weet Willem. “Daarom moeten we zelf de handen uit de mouwen steken en alles bij elkaar sprokkelen. Materiaal, machines en mankracht. We hopen zoveel mogelijk producten in natura te ontvangen. Daarbij richten we ons vooral op bedrijven in Landerd. Het eerste sponsorbedrag is al toegezegd door de jeugdgemeenteraad. Dat hebben ze op eigen initiatief gedaan. De gemeente levert het terrein netjes op.”

'Amfitheater'
Het ontwerp voor de natuurspeeltuin is al enige tijd klaar.
“Het terrein is grofweg zeventig bij vijfendertig meter”, laat Aschwin weten. “Middenin willen we een multifunctioneel veld. In de zomer kan daar gevoetbald worden, terwijl het in de winter omgetoverd kan worden tot schaatsbaan. Verder komt er een wildgebied met stapstenen, klimbomen en paden van stammen. Ook zijn er plannen voor een vlindertuin, kabelbaan en een amfitheater.”

'Alle medewerking'
Het streven van de stichting is om de tuin in het voorjaar van 2012 aan te leggen. Joep:
“We hebben tot nu toe alle medewerking gehad van de gemeente. Ze denken echt met ons mee. Als het bestemmingsplan is aangepast kunnen we aan de slag. In de tussentijd kunnen we mooi materialen verzamelen en fondsen werven.”

Donatie Jeugdgemeenteraad                                                

 Voor de aanleg van het natuurspeelterrein is naast veel zelfwerkzaamheid van onze wijk ook sponsoring nodig. De sponsorcommissie heeft o.l.v. onze penningmeester een sponsor- en fondsenplan opgesteld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen financiële donaties en sponsoring in natura. Er is een aanvraag gedaan bij Rabobank Dividend helaas zijn we hier in 2011 niet voor in aanmerking gekomen, dit jaar zullen we een nieuwe, specifiekere aanvraag voor een onderdeel van het natuurspeelterrein doen. In juli kwam de eerste donatie voor de stichting binnen van de jeugdgemeenteraad van Landerd ter waarde van 630 euro.

In de Arena stond:

De Landerdse jeugdgemeenteraadsleden Bas van Lent, Joep Schröder en Jordi Schippers overhandigden woensdagmiddag de eerste donatie van 630 euro aan Stichting Natuurspeelterrein Schaijk.

Bewoners uit nieuwbouwwijk Molengraaf III vatten enige tijd geleden het idee op om het voormalig fietscrossterrein aan het 't Oliemeulen om te toveren tot speelparadijs. “We hoorden dat hier een speeltuin zou komen”, zegt Jordi. “Daarom zijn we naar Joep (Manders, red.) gegaan om te vragen wat de bedoeling was. Het leek ons een heel leuk plan. We hebben dit toen voorgesteld in de jeugdgemeenteraad.” Ook daar werd het plan goed ontvangen. “Elke school krijgt 400 euro te besteden”, vult Bas aan. “Wij (De Regenboog, red.) doneren het volle pond aan de natuurspeeltuin. Den Omgang had nog een budget van 230 euro.”

 

Mascotte ‘Tuur’                                                                                                                           

 Het Natuurspeelterrein krijgt ook een mascotte het avontuurlijke natuurvriendje Tuur. Tuur gaat graag op avontuur in de natuur. Tuur trekt er graag op uit, houdt van buitenspelen en van de natuur, klimt graag in bomen, bouwt zelf hutten en kliedert lekker met water en zand. Hij tuurt ook graag in het rond en heeft daarom een verrekijker om zijn nek hangen. Buurtbewoonster Jessica Janssen heeft Tuur op papier gezet. We zullen hem nog veel vaker tegenkomen!

 

 

Website                                                                                                                                                              

Ook de website www.natuurspeelterrein.nl  is gelanceerd. De komende tijd zal deze verder ingevuld worden.

Word vriend van Tuur!

Iedereen kan de aanleg van het natuurspeelterrein steunen door vriend te worden van Tuur.  Voor 5 EUR per jaar ben je al vriend van Tuur. (meer mag natuurlijk ook). Hiermee steun je de aanleg en het onderhoud van het natuurspeelterrein. Dit kan door jaarlijks een bedrag te storten (agenderen als jaarlijkse bijdrage via telebankieren bijvoorbeeld) op RABOrekeningnummer 1289.80.990 van Stichting Natuurspeelterrein Schaijk o.v.v. Vriend van Tuur. Ook een eenmalige bijdrage is natuurlijk van harte welkom! Alle vrienden van Tuur worden bij de opening van het natuurspeelterrein op een natuurlijke wijze verrast!

Adopteer een speelonderdeel!

 Bedrijven en particulieren kunnen de aanleg van een specifiek speelonderdeel sponsoren. Adopteer bijvoorbeeld het Amfitheater, de Vlindertuin, het Speelbos of de Waterspeelplek. Interesse? Neem snel contact op met de penningmeester Willem van Orsouw tel: 06-51061586

Niet vergeten 17 maart

10.00 uur: