06
dec

Nieuwsbrief december 2012

Geschreven door Joep Manders.

Natuurspeelterrein Schaijk Nieuwsbrief
December 2012
Beste buren,
Twee jaar geleden zijn we gestart met de realisatie van een natuurspeelterrein in onze wijk. Heel veel mensen hebben toen de enquête ingevuld met wensen en ideeën hoe dit terrein er uit kan gaan zien. Ook gaven veel mensen aan dat zij hun steentje wilden bijdragen aan de realisatie van het terrein.
Na veel voorwerk is het terrein inmiddels gedeeltelijk ingericht en alvast opengesteld om te spelen. Maar er moet nog heel veel gebeuren! Zo’n groot terrein inrichten met behulp van vrijwilligers en afhankelijk van giften doe je niet in een jaartje.
Komend voorjaar willen we in ieder geval de waterspeelplek, het speelstrandje en het vlinderdoolhof met blote voetenpad verder afwerken. Daarnaast willen we zo snel mogelijk een brug over de sloot aanleggen met een zo veilig mogelijke oversteek naar onze wijken.
Financiën
Het grondwerk is reeds verricht door Kouwenberg Infra en de dure waterpomp is gesponsord door Coolen Expertise. Inmiddels hebben we van Rabobank Oss € 1200,- ontvangen en van het Oranje Fonds (project Groen Dichterbij) € 500,-. Met dit geld willen we het gebied rondom de waterpomp helemaal netjes afwerken.
Werkgroep
Voor de voorbereiding hiervan willen we een werkgroep formeren. Deze werkgroep gaat een plan opstellen, een ontwerp van de waterspeelplek maken, een begroting maken en materiaal inkopen.
Een leuke klus waarbij je samen met enkele buren mee kunt bepalen hoe deze speelplek voor de jongste kinderen er uit komt te zien!
Het is de bedoeling dat deze werkgroep met een contactpersoon uit het bestuur (van Stichting Natuurspeelterrein Schaijk) in enkele vergaderingen deze winter bovenstaande bewerkstelligt.
Tijdens NL Doet op zaterdag 16 maart 2013 (hou die datum vrij!) kan dit gedeelte van het natuurspeelterrein dan gerealiseerd worden.
Meedenken? Meeontwerpen Meehelpen?
Meld je aan voor de werkgroep waterspeelplek!
Stuur een mail naar: